Mısır Firavunları

Mısır FiravunlarEski Mısır’da, “Büyük Ev” anlamını taşıyan kelime daha sonra hükümdardan bahsetmek şeklini almıştır. Buna örnek Osmanlı idaresinden bab-ı ali (yüce kapı anlamında) olarak bahsedilmesidir. Antik Mısır medeniyetinde firavun sadece hukumdar değil aynı zamanda tanrı Horus’un yeryüzündeki imgesi ve güneş tanrı Ra’nın oğlu olarak olarak da kabul ediliyordu. Firavun olmak için anne tarafından soylu kan taşımanın daha önemli olduğuna inanılıyor: halktan kimi erkekler tam kan soylu bir kadınla evlenerek tahta çıkabilmişlerdir. Firavunların kutsal ve gizemli kabul edilen bir çok adları vardır. Bunların sonuncusunu tahta çıktıkları zaman alıyorlardı ve genellikle bu ad, o firavunun izleyeceği politikanın bir habercisi olarak görülüyordu. Mesela savaş tanrısı Mantu’nun adını kullanarak Mantuhotep (Mantu hoştur) ismini alan bir firavun askeri seferler yapacağını ilan etmiş oluyordu.

FiravunlarFiravunlar ölene dek idarede kalıyorlardı. Bilinen en uzun iktidar 92 yılla eski krallıktaki son hukumdar 2. Pepi ye aittir. Uzun süre tahtta kalabilmek için her 30 yılda bir sihirli bir tören olan heb-set gençleşme festivali yapılıyordu. Firavun öldüğü zaman cesedi mumyalanıyor, 70 günlük yastan sonra dirilince kullanmak üzere topladığı mallarla birlikte bir lahite konuluyor ve mezar kapatılıyordu.

RamsesTevrat, İncil ve Kuran’da geçen olaylarda bahsedilen Firavun’un, Ramses(II) olduğuna dair,İslam Dünyasında yaygın bir kanı mevcut ise de,bu düşüncenin bilimsel bir temeli yoktur.Eski Mısırlılar, arkalarında sayısız hiyeroglif,mezar odaları,mumyalar,tapınaklar,saraylar ve yazılı belgeler bıraktıkları halde,Antik Mısır bizim için gizemini hala korumaya devam ediyor.Çünkü Mısırlılar,başlarından geçen olayları doğru ve detaylı bir şekilde yazmıyorlardı.Yenilgi,kıtlık,hastalık,vs. gibi, Firavun ve onun hakimiyetine gölge düşürebilecek olaylar yok sayılır,bunlar belgelenmezdi.Örneğin;Ramses(II) döneminde,Mısırlılar ile Hititler arasında gerçekleşen meşhur Kadeş Savaşından, Mısır belgelerinde büyük bir zafer olarak bahsedilir.Fakat bugün biliyoruz ki Kadeş Savaşı hiç de Mısırlıların arzu ettiği şekilde sonuçlanmadı.Anlaşılan o ki, Eski Mısırlılar,işlerine gelmeyen olayları yazmıyor,resimlemiyorlardı.Zaten onların, kendilerinden sonra yaşayacak olan insanlara ışık tutmak,Mısır tarihini belgelemek gibi bir amaçları da yoktu.Saray duvarlarına çizilen hiyeroglifler tek bir amaca hizmet ediyordu.Firavunun üstünlüğünü ve hakimiyetini daha da pekiştirmek.Bu bakımdan bu hiyeroglifleri, bilinen en eski siyasi propoganda araçları olarak düşünebiliriz.

Arkaik Dönem

Birinci Hanedan (İÖ 3050 – İÖ 2890)

Firavun Adı Ek Bilgiler Yıllar (İÖ)
Hor-Aha (Menes) Bazı kaynaklara göre Yukarı ve Aşağı Mısır’ı birleştiren firavundur. 3050 – ?
Djer 57 yıl?
Merneith
Djet
Den 14-20 yıl?
Anedjib 26 yıl?
Semerkhet 9-18 yıl
Qa’a 2916 ? – 2890

İkinci Hanedan (İÖ 2890 – İÖ 2686)

Firavun Adı Ek Bilgiler Yıllar (İÖ)
Hotepsekhemwy 2890 – ?
Raneb 39 yıl?
Nynetjer 23 yıl
Wneg 8 yıl
Senedj 20 yıl
Seth-Peribsen 17 yıl?
Khaksekhemy ? – 2686

Eski Krallık

Üçüncü Hanedan (İÖ 2686 – İÖ 2589)

Firavun Adı Ek Bilgiler Yıllar (İÖ)
Sanakhte 2686-2668
Djoser 2668-2649
Sekhemkhet 2649-2643
Khaba 2643-2637
Huni 2637-2613

Dördüncü Hanedan (İÖ 2613 – İÖ 2489)

Firavun Adı Ek Bilgiler Yıllar (İÖ)
Sneferu 2613-2589
Khufu (Keops) 2589-2566
Djedefre 2566-2558
Khafre (Kephren) 2558-2532
Menkaure 2532-2504
Shepseskaf 2504-2500
Dedfptah 2500-2498

Beşinci Hanedan (İÖ 2489 – İÖ 2345)

Firavun Adı Ek Bilgiler Yıllar (İÖ)
Userkaf 2498-2491
Sahure 2487-2477
Neferirkare Kakai 2477-2467
Shepseskare Isi 2467-2460
Neferefre 2460-2453
Nyuserre Ini 2453-2422
Menkauhor Kaiu 2422-2414
Djedkare Isesi 2414-2375
Unas 2375-2345

Altıncı Hanedan (İÖ 2345 – İÖ 2181)

Firavun Adı Ek Bilgiler Yıllar (İÖ)
Teti 2345-2333
Userkare 2333-2332
I. Pepi Meryre 2332-2283
I. Merenre Antyemsaf 2283-2278
II. Pepi Neferkare 2278-2184
II. Merenre Antyemsaf 2185-2184

Birinci Ara Dönem

Yedinci Hanedan (İÖ – İÖ )

Firavun Adı Ek Bilgiler Yıllar (İÖ)
Netjerykare 2184-2183
Menkare 2183-2181
I. Neferkare
Neferkare Neby
Djedure Shemai
Neferkare Khendu
Neferkamin
Nykare
Neferkare Tereru
Neferkahor

Sekizinci Hanedan (İÖ – İÖ )

Firavun Adı Ek Bilgiler Yıllar (İÖ)
Neferkare Pepyseneb
Neferkamin Anu
Qakare Ibi
Neferkaura
Neferkauhor Khwiwihepu
II. Neferirkare
Sekhemkare
Wadjkare
Iti
Imhotep
Hotep
Khwi
Isu
Iytenu

Dokuzuncu Hanedan (İÖ – İÖ )

Firavun Adı Ek Bilgiler Yıllar (İÖ)
VII. Neferkare
I. Kheti
II. Kheti
Senen…
III. Kheti
IV. Kheti
Shed…
Wahkare
Nebkaura

Onuncu Hanedan (İÖ – İÖ )

Firavun Adı Ek Bilgiler Yıllar (İÖ)
V. Kheti
Meri…?
Se…ra Kheti
VI. Kheti
VII. Kheti
Merikare

Onbirinci Hanedan (İÖ 2125 – İÖ 2055)

Firavun Adı Ek Bilgiler Yıllar (İÖ)
I. Intef 2134 – 2117
II. Intef 2117 – 2069
III. Intef 2069 – 2060

Orta Krallık

Onbirinci Hanedan (İÖ 2055 – İÖ 1985)

Firavun Adı Ek Bilgiler Yıllar (İÖ)
I. Mentuhotep 2055 – 2004
II. Mentuhotep 2004 – 1992
III. Mentuhotep 1992 – 1987

Onikinci Hanedan (İÖ 1985 – İÖ 1773)

Firavun Adı Ek Bilgiler Yıllar (İÖ)
I. Amenemhat 1991 – 1962
I. Senusret (I. Sesostris) 1956 – 1911
II. Amenemhat 1911 – 1877
II. Senusret (II. Sesostris) 1877 – 1870
III. Senusret (III. Sesostris) 1836 – 1817
III. Amenemhat 1817 – 1772
IV. Amenemhat 1772 – 1763
Kraliçe Sobekneferu 1763 – 1759

İkinci Ara Dönem

Onüçüncü Hanedan (İÖ 1773 – İÖ 1650)

Firavun Adı Ek Bilgiler Yıllar (İÖ)
Wegaf
Amenemhet-Senebef
Sekhemre-Khutawi
V. Amenemhet
I. Sehetepibre
Iufni
VI. Amenemhat
Semenkare
II. Shetepibre
Sweadjkare
Nedjemibre
I. Sobekhotep
Reniseneb
I. Hor
VII. Amenemhet
II. Sobekhotep
Khendjer
Imira-Mesha
IV. Inyotef
Seth
III. Sobekhotep
I. Neferhotep
Sihathor
IV. Sobekhotep
V. Sobekhotep
Iaib
Ay
Sewadjtu
Ined
Hori
VI. Sobekhotep
II. Neferhotep
VII. Sobekhotep
IV. Senwosret
V. Montuhotep
Mentuemsaf
I. Dedumes
III. Neferhotep
VIII. Sobekhotep
II. Ibi
II. Hor
Senebmiu
I. Sekhanre
Merkeperre
Merikare

Ondördüncü Hanedan (İÖ 1773 – İÖ 1650)

Firavun Adı Ek Bilgiler Yıllar (İÖ)
Nehesi
Khatire
Nebfaure
Sehabre
Meridjefare
Sewadjkare
Heribre
IX. Sobehotep

Onbeşinci Hanedan (İÖ 1650 – İÖ 1550)

Firavun Adı Ek Bilgiler Yıllar (İÖ)
Salitis
Shesi
Yakubher
Khiyan Apachnan
Ipepi
Khamudi

Onaltıncı Hanedan (İÖ 1650 – İÖ 1580)

Firavun Adı Ek Bilgiler Yıllar (İÖ)
Anat-Her
User-Anat
Semqen
Zaket
Wasa
Qar
III. Pepi
Bebankh
Nebmaatre
II. Nikare
Aahotepre
Aaneterire
Nubankhre
Nubuserre
Khauserre
Khamure
Jacob-Baal
Yakbam
Yoam
Amu

Onyedinci Hanedan (İÖ 1580 – İÖ 1550)

Firavun Adı Ek Bilgiler Yıllar (İÖ)
V. Inyotef
Rahotep
I. Sobekemzaf
Djehuti
VI. Mentuhotep
I. Nebirau
II. Nebirau
V. Senwosret
Semenenre
Susserenre
II. Sobekemzaf
VI. Inyotef
VII. Inyotef
I. Tao
II. Tao
Kamose

Yeni Krallık

Onsekizinci Hanedan (İÖ 1550 – İÖ 1295)

Firavun Adı Ek Bilgiler Yıllar (İÖ)
Ahmose 1550 – 1525
I. Amenhotep 1525 – 1504
I. Thutmose 1504 – 1492
II. Thutmose 1492 – 1479
Kraliçe Hatshepsut 1473 – 1458
III. Thutmose 1479 – 1425
II. Amenhotep 1427 – 1400
IV. Thutmose 1400 – 1390
III. Amenhotep 1390 – 1352
IV. Amenhotep/Akhenaten 1352 – 1336
Smenkhkare 1338 – 1336
Tutankhamun 1336 – 1327
Ay 1327 – 1323
Hotemheb 1323 – 1295

Ondokucuncu Hanedan (İÖ 1295 – İÖ 1186)

Firavun Adı Ek Bilgiler Yıllar (İÖ)
I. Ramses 1295 – 1294
I. Seti 1294 – 1279
II. Ramses 1279 – 1213
Merenptah 1213 – 1203
Amenmess 1203 – 1200
II.seti 1200 – 1194
merenptah siptah 1194 – 1188
Kraliçe Tawosret 1188 – 1186

Yirminci Hanedan (İÖ 1186 – İÖ 1069)

Firavun Adı Ek Bilgiler Yıllar (İÖ)
Sethnakht 1186 – 1183
III. Ramses 1183 – 1152
IV. Ramses 1152 – 1146
V. Ramses 1146 – 1142
VI. Ramses 1142 – 1134
VII. Ramses 1134 – 1126
VIII. Ramses 1126 – 1124
IX. Ramses 1124 – 1106
X. Ramses 1106 – 1102
XI. Ramses 1102 – 1069

Üçüncü Ara Dönem

Yirmibirinci Hanedan (İÖ 1069 – İÖ 945)

Firavun Adı Ek Bilgiler Yıllar (İÖ)
Smendes 1069 – 1043
Amenemisu 1043 – 1039
I. Psusennes 1039 – 991
Amenemope 993 – 984
I. Osorkon 984 – 978
Siamun 978 – 959
II. Psusennes 959 – 945

Yirmiikinci Hanedan (İÖ 945 – İÖ 715)

Firavun Adı Ek Bilgiler Yıllar (İÖ)
I. Shoshenq 945 – 924
I. Osorkon 924 – 889
II. Soshhenq 890 – 889
I. Takelot 889 – 874
Harsiese Thebes’te 870 – 860
II. Osorkon 874 – 850
II. Takelot 850 – 825
III. Shoshenq 825 – 773
Pami 773 – 767
V. Shoshenq 767 – 730
IV. Osorkon 730 – 715

Yirmiüçüncü Hanedan (İÖ 826 – İÖ 715)

Firavun Adı Ek Bilgiler Yıllar (İÖ)
I. Pedubastis 826 – 801
I. Iuput 812 – 811
IV. Shoshenq 801 – 795
III. Osorkon 795 – 767
III. Takelot 773 – 765
Rudamon 765 – 762
II. Iuput 762 – 728

Yirmidördüncü Hanedan (İÖ 727 – İÖ 715)

Firavun Adı Ek Bilgiler Yıllar (İÖ)
I. Tefnakhte
Bakenranef
Padinemti
II. Tefnakhte

Geç Dönem

Yirmibeşinci Hanedan (İÖ 752 – İÖ 656)

Firavun Adı Ek Bilgiler Yıllar (İÖ)
Piye 752 – 721
Shebaka 721 – 707
Shebiktu 707 – 690
Taharqa 690 – 664
Tantamani 664 – 656

Yirmialtıncı Hanedan (İÖ 664 – İÖ 525)

Firavun Adı Ek Bilgiler Yıllar (İÖ)
I. Psamtek 664 – 610
II. Nekau 610 – 595
II. Psamtek 595 – 589
Apries 589 – 570
Ahmose 570 – 526
III. Psamtek 526 – 525

Yirmiyedinci Hanedan (Birinci Pers İktidarı) (İÖ 525 – İÖ 404)

Firavun Adı Ek Bilgiler Yıllar (İÖ)
Cambyses 525 – 521
I. Darius 521 – 486
I. Xerxes 486 – 465
Artabanes 465 – 464
I. Artaxerxes 464 – 424
II. Xerxes 424 – 423
Sogdianus 424 – 423
II. Darius 424 – 404
II. Artaxerxes

Yirmisekizinci Hanedan (İÖ 404 – İÖ 399)

Firavun Adı Ek Bilgiler Yıllar (İÖ)
Amyrtaios 404 – 399

Yirmidokucuncu Hanedan (İÖ 399 – İÖ 380)

Firavun Adı Ek Bilgiler Yıllar (İÖ)
I. Nepherites 399 – 393
Hernebkha Psammuthis 393 – 393
Hakoris 393 – 380
II. Nepherites 380 – 380

Otuzuncu Hanedan (İÖ 380 – İÖ 343)

Firavun Adı Ek Bilgiler Yıllar (İÖ)
I. Nectanebo 380 – 362
Teos 362 – 360
II. Nectanebo 360 – 343

Otuzbirinci Hanedan (İkinci Pers İktidarı) (İÖ 343 – İÖ 332)

Firavun Adı Ek Bilgiler Yıllar (İÖ)
III. Artaxerxes (Ochus) 343 – 338
Arses 338 – 336
III. Darius (Codomannus) 336 – 332

Makedonya İktidarı (İÖ 332 – İÖ 305)

Firavun Adı Ek Bilgiler Yıllar (İÖ)
Büyük İskender 332 – 323
II. Philip Arrhideaus 323 – 317
IV. İskender 317 – 309

Ptolemaioslar (İÖ 305 – İÖ 30)

Firavun Adı Ek Bilgiler Yıllar (İÖ)
I. Ptolemy Soter 305 – 285
II. Ptolemy Philadelphus 288 – 246
III. Ptolemy Euergeter 246 – 222
IV. Ptolemy Philopater 222 – 204
V. Ptolemy Epiphanes 204 – 180
VI. Ptolemy Philometor 180 – 164
VIII. Ptolemy Euergetes II 171 – 163
VI. Ptolemy Philometor 163 – 145
VII. Ptolemy Neos Philpator 145 – 144
VIII. Ptolemy Euergetes II 145 – 131
VIII. Ptolemy Euergetes II 127 – 116
IX. Ptolemy II. Soter 116 – 110
X. Ptolemy Alexander 110 – 109
IX. Ptolemy II. Soter 109 – 107
X. Ptolemy Alexander 107 – 88
IX. Ptolemy II. Soter 88 – 81
III. Berenice 81 – 80
XI. Ptolemy II. Alexander 80 – 80
XII. Ptolemy Neos Dionysos 80 – 58
IV. Berenice 58 – 55
XII. Ptolemy Neos Dionysos 55 – 51
XIII. Ptolemy 51 – 47
XIV. Ptolemy 47 – 44
XV. Ptolemy Cesarion 44 – 30

2 thoughts on “Mısır Firavunları”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.