cinsellik in eski Mısır

Uzun önce Yunan ve Roma sanatçıları tasvir ve insan davranışı eski Mısırlılar yüzyıllar boyu kendi duygusal ifade pratik olan en samimi yönleriyle nitelendirdi. Erotica flowed through all levels of society like the waters of the Nile and although the evidence is scarcer it is no less potent. Erotica Nil ve suları ve her ne kadar bu kanıtlar az güçlü olduğunu scarcer gibi toplumun her düzeyde yoluyla aktığını.

Ancient Egyptians believed that life, sexuality and rebirth were elements that went hand in hand. Eski Mısırlılar bu yaşam, cinsellik ve yeniden doğuş da el ele gitti unsurları olduğunu inanılıyor.

Marriage seems to have been a voluntary affair and for the most part monogamous – mainly because polygamy, whilst not illegal, was expensive. Evlilik gönüllü işi olduğu ve çoğu monogamous için görünüyor – çünkü çok eşlilik, whilst yasadışı değil, pahalı olduğunu.

Adultery was considered a serious crime and carried severe punishments including the cutting off of the nose. Zina ciddi bir suç olarak kabul edilmiş ve de dahil olmak üzere ağır cezalar taşıdıkları burun keserek.

There is no doubt that prostitution flourished in ancient Egypt and that it played it’s part in the scheme of things, whether it was being carried out at one of the well established pleasure houses, or under the guidance of the temple. Burada fuhuş antik Mısır bu flourished şüphesiz olduğunu ve o şeyi programa yer olsun bir de kurulmuştur zevk evlerin veya tapınağın yönlendirmesi altında yürütülmektedir was oynadı.

During the reign of the Pharaoh Akhenaten, known as the Amarna period, the king is regularly portrayed as a woman with small breasts, narrow waist and rounded hips. Ve Firavun Akhenaten, the Amarna dönemi olarak bilinen during the reign, Kral düzenli küçük göğüsler, dar bel ve yuvarlak kalçaları olan bir kadın olarak ise. And, sometimes, it is difficult to tell him apart from his beautiful wife, Nefertiti. Ve bazen, o ayrı onun güzel karısı Nefertiti onu söylemek zor.

The reputation of Egyptians as an incestual race is not a strictly deserved one. Bir incestual ırk olarak Mısırlılar itibarı bir kesinlikle bir hak değildir. Although there are clear cases of royal families marrying close relatives it must be understood that this was done to secure the royal blood line and preserve peace and legitimacy, rather than for debauched reasons. Her ne kadar kraliyet aileleri bu kraliyet kan hattı güvenli ve barış ve meşruiyet yerine ahlaksız nedenlerle korumak yapıldığı anlaşılır olmalıdır yakın akrabaları evleniyor temiz durumlardır.

Love poems and erotic texts are numerous and it is obvious that the ancient Egyptian man was not afraid of demonstrating his love. Aşk şiirleri ve erotik metin vardır ve bu antik Mısır adam sevgi gösteren korkuyorsun değil açıktır. He speaks through tales of gods, poetry, dreams and wisdom books. O tanrı, şiir, hayal ve bilgelik kitap hikayeleri aracılığıyla biliyor.

Egypt, like many others societies, was strong on symbolism, for example the lotus flower and the mandrake represented love. Mısır, birçok toplumları gibi, sembolizm üzerinde güçlü olduğunu, örneğin nilüfer çiçeği ve Mandrake için seviyorum temsil etti.

By and large the ancient Egyptian desired a large family, partly due to the high infant mortality rate, but mainly as proof of fertility. Ve büyük antik Mısır büyük bir aile istenen, kısmen yüksek bebek ölüm oranı nedeniyle, ancak Bereket kanıtı olarak.

Cleanliness and ornamentation were all important to the Egyptians. Temizlik ve süsleme tüm Mısırlılar için önemliydi. They would wash daily and both sexes removed unwanted hair from their bodies. Onlar ve günlük yıkama da her iki cinsiyette cesetleri gelen istenmeyen saç kaldırıldı. Women curled their hair and shadowed their eyes. Kadınlar, saç kıvırcık ve gözlerini gölgeli.

Throughout the dynastic eras evidence confirms their intensity and enjoyment of all things sensual. Boyunca hanedan devirlerde kanıt ve yoğunluğu onaylar ve her şeye duygusal bir zevk. The ancient Egyptians were a people comfortable with their sensuality and undoubtedly loved and celebrated life to the full. Eski Mısırlılar bir kişi şehvet ile rahat ve konforlu olduğunu kuşkusuz sevdiğini ve tam hayat kutladı.

kapak
Sacred Sexuality in Ancient Egypt: Eski Mısır’da Kutsal Cinsellik:
The Erotic Secrets of the Forbidden Papyri The Erotic Gizemleri Yasak Papyri ve

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.