Eski (Antik) Mısır Medeniyeti

Eski Mısır, Old Egypt, Ancient Egypt Continue reading Eski (Antik) Mısır Medeniyeti

Piramitler nasıl inşaa edildi hakkında bilgi

İmhotep

İmhotep hakkında bilgi

Imhotep (“barış içinde gelen”), eski Mısır’da mimar, yazar, hekim, yaratıcı ve firavun Djoser`in veziri olan efsanevi kişi. Babası mimar Khanofer ve annesi Khereduankh’dir. Ronpetnofret adında bir eşi vardır. Imhotep 2700 M.Ö. civarlarında Mısır`da yaşıyordu.

Imhotep (barış içinde gelen), Eski Mısır’da mimar, yazar, hekim, yaratıcı ve firavun Djoser’in veziri olan efsanevi kişi. Babası mimar Khanofer ve annesi Khereduankh’dir. Ronpetnofret adında bir eşi vardır. Imhotep 2700 M.Ö. civarlarında Mısır’da yaşıyordu. Dehasından ötürü sonraki mısır nesilleri tarafından tanrısallaştırılmıştır. İmhotep ilk yapılan merdiven pramidinin mimarıdır. Bu pramidi yaparken eski mısır yazılarında kutsal olan Üçgenden (firavunu sonsuzluğa taşıması için) ve merdivenden (firavunu sonsuzluğa daha

rahat ulaştırması için) yararlanmıştır. İmhotep mısırda iyi bir hekimdi. Tıbbın babası olarak kabul edilen Hipokrattan yüzyıllar önce modern tıbbı kullanmıştır. İmhotepin mezarı hala bulunamamıştır ama hastalarını tedavi ederken kullandığı oda bulunabilmiştir ve modern tıbbı kullandığı kanısına bu yolla varılmıştır.

Eski Mısır’da Sanat

Eski Mısır’da Sanat hakkında bilgi

Mısırlıların hayatında sanat önemli bir yer tutuyordu. Mısır toplumu yaşamayı bir sanat gibi kabul edip kendini keyfe, eğlenceye, güzelliğe vermişti.

Ölüm ve ölümsüzlük Mısırlıların en çok uğraştıkları konular gibi görünürse de hayata, zevke, güzelliğe dört elle sarılmış oldukları kuşkusuz bir gerçektir.

Yaşama sevinci Mısırlı için, ecele karşı zaferdi. Mezarlar ve türbeler, ölümden sonra hayatın devam edeceğine inanıldığından ötürü, tabiat güzelliklerinin, bayram ve şenliklerin, ziyafet ve oyunların resimleriyle süslenirdi.
Continue reading Eski Mısır’da Sanat

Eski Mısır