Marcus Antonius

Marcus Antonius ( M.Ö. 83 – M.Ö. 30), Romalı komutan. M.Ö. 54’te Sezar’ın Galya’daki ordusuna katılmasıyla başarılı askerlik hayatı baslamıştır. J. Caesar’ın M.Ö. 47’de öldürülmesinden ve çıkan iç karışıklıkların ardından, doğu bölgesinin yönetimini üstlendi. Tarsus’a gelerek Mısır Kraliçesi VII. Kleopatra ile dayanışma içine girdiler. Kleopatra’nın amacı kaybettiği toprakları geri almak, M. Antonius ise hem doğudaki iktidarlığını sürdürebilmek hem de Parthiar’a karşı yapacağı askeri harcamalar için Mısır’ın zengin kaynaklarından yararlanmaktı Bu amaçla Antonius Kleopatra’yı Tarsus’a davet etti ve muhteşem gemisiyle Tarsus limanına gelen Kleopatra daha sonra Antonius ile 7 yıllık renkli, romantik ve ihtiraslı bir beraberlik yaşadı. Ünlü tarihçi Plinius, ”Kleopatra’nın tacından çıkardığı bir çiçekle Antonius’a şarap sunduğunu yazar. Romalı hükümdarın tam kadehi dudaklarına götürdüğü sırada Kleopatra’nın ona engel olduğunu ve Kraliçe ‘‘Seni öldürebilirdim” dediğini, çünkü çiçeğin yapraklarına zehir sürmüş olduğunu”

Eski Roma Dini

Ç ok tanrılı bir din anlayışından gelen Romalılar tabiat kuvvetlerinin birer tanrı olduğuna, tabiatta ve hayatta olan herşeyin tanrısal iradeye bağlı olduğuna inanıyorlardı.Başlangıçta Etrükslerin etkisinde kalan din anlayışı, fetihlerden sonra yeni ülkelerin kültürleriyle tanışınca buralarda yaşayan halkların dini inançlarından da etkilenmiştir. Romalılar Fenike, İran, Frig inançlarının etkisindede kaldılar ama özellikle yunan uygarlığının (helen) din ve inanç konusundaki daha fazla ve belirgindir. Continue reading Eski Roma Dini

Eski Roma Tiyatrosu

Eski Roma tiyatrosu hakkında bilgi

Roma İmparatorluğu döneminde canlandırıldı. Yunan oyunlarına öykünülerek kaleme alınan bu oyunlar hiçbir zaman eski yetkinlik düzeyine ulaşamadı. Sıradan Romalılar trajediden çok komedi yazarlarından en tanınanları Plautus (İÖ yaklaşık 254-184) ile Publius Terentius’tur (İÖ yaklaşık 186-159). Yunan komedisini Roma toplumuna uyarlanan bu yazarlar düzeyli oyunlar kaleme aldılar. Gene de, Roma komedileri giderek yozlaştı ve kaba temsillere dönüştü. Romalılar trajedi sevmediği için, Lucius Annaeus Seneca’nın (İÖ yaklaşık 4-İS 65) yazdığı büyük trajediler yaşadığı dönemde hiç sahnelenmedi. Ama yapıtları daha sonra ki klasik trajedilere model oluşturdu. Continue reading Eski Roma Tiyatrosu

Eski Roma Ordu

Eski Roma ordusu (M.Ö. 500 civarı) dönemin diğer şehir devletleri gibi Yunan medeniyetinden etkilenmişti. Bunlar ”hoplite” adı verilen ağır piyade taktikleri uygulayan vatandaşlardan oluşan milislerdi. Ordu küçüktü (askerlik çağına gelmiş özgür erkeklerin sayısı 9.000 kadardı) ve üçü ağır piyade, ikisi de hafif piyadelerden oluşan beş kısımda (siyasi olarak vatandaşların örgütlendiği ”comitia centuriata” ‘ya paralel olarak) örgütlenmişti. Eski Roma ordusu taktik bakımından sınırlıydı ve bu dönemdeki varlığı esas olarak savunmaya yönelikti. MÖ 3. yüzyıla gelindiğinde Romalılar ”hoplite” tertibinden vazgeçerek muharebe alanında daha bağımsız hareket edebilen, sayıları 120 ilâ 160 arasında değişen ”maniple” adında daha esnek bir sistem kurdular. Destek askerleriyle her biri on manipleden oluşan üç destek hattının oluşturduğu 30 maniplelik bir grup bir lejyon oluyordu. Eski cumhuriyet lejyonu her biri farklı donanıma sahip ve dizilişteki yerleri farklı, üç manipular ağır piyade (”hastai”, ”principeler” ve ”triarii”), bir hafif piyade gücü (”veliteler”) ve süvarilerden (”equiteler”) meydana gelen beş kısımdan oluşuyordu. Yeni örgütlenmeyle birlikte ordu komşu şehir devletlere karşı daha saldırgan ve mütecaviz bir yönelim içine girdi. Continue reading Eski Roma Ordu

Roma Mühendislik. Mimari. Yollar. Su yolları. Kanalizasyon

Mühendislik

Roma mühendisliği Roma’nın teknolojik üstünlüğünde ve mirasında büyük bir paya sahipti. Yüzlerce yol, köprü, , hamam, tiyatro ve arena inşa edilmişti. Kolezyum, Pont du Gard ve Panteon gibi birçok anıt Roma mühendisliği ve kültürünün mirası olarak hâlen durmaktadır.

Mimari

boyunca Roma mimarisi üslup bakımından Yunan mimarisiyle neredeyse aynı olmuştur. Roma ve Yunan binaları arasında birçok fark olsa da Roma, Yunanistan’ın değişmeyen, formule edilmiş bina tasarımları ve orantılarından fazlasıyla etkilenmiştir. İki yeni sütun düzeni ve Romalılar özellikle mimari çalışmalarıyla ünlüydü. Roma mimarisi Yunan gelenekleriyle birlikte “klasik mimari” içinde gruplandırılır. Ancak Roma CumhuriyetiEtrüsk kemerinden alınan kubbe dışında Roma Cumhuriyeti’nin sonuna kadar çok az mimari yeniliğe imza atılmıştır. Continue reading Roma Mühendislik. Mimari. Yollar. Su yolları. Kanalizasyon