Yezidilik

Yezidilik Bugün kendi başına bir inanç olarak kabul edilen Yezidilik, İslam’daki tasavvuf akımı çıkışlı olan, Hint-Aryan kökleri bulunan bir dindir. Tanınmış bir tasavvuf şeyhi ve muhafazakâr bir Müslüman olan Adi bin Misafir, Orta Doğu’da birçok farklı yerde bulunduktan sonra 12. yüzyılda küçük Laliş vadisine yerleşmiş ve burada önemli bir kitleye hitap etmeye başlamıştır. Adi bin Misafir’in ölümünden sonra tarikat akrabaları tarafınca devam ettirilmiştir. Continue reading Yezidilik