Eski Roma Cumhuriyet

Titus Livius gibi daha sonraki dönemlerin yazarlarının anlattıklarına göre Roma Cumhuriyeti Roma’nın yedi kralından sonuncusu Gururlu Tarkinus’un tahttan indirildiği ve her yıl seçilen ” magistralar” (memurlar) ve çeşitli temsilî kurumlardan biraraya gelen bir sistemin oluşturulduğu MÖ 509 tarihinde kuruldu. En önemli ”magistralar” kuvvet yetkisi ya da askeri kumandanlık yetkisine sahip iki konsüldü. Konsüller ” patriciler”den (asiller) oluşan Roma Senatosu ile çekişmek durumundaydılar. Senato başlangıçta önde gelen asillerden oluşan ve tavsiyelerde bulunan bir kurumdu ancak zaman içinde gücü de, boyutu da arttı. Diğer görevliler ” praetorlar”, ” aedilisler” ve ” quaestorlar” idi. ”Magistralıklar” başlangıçta yalnızca soylulara mahsustu. Ancak daha sonra sıradan insanlara (” plebler ”) da açıldı. Cumhuriyet meclisi ”comitia centuriata” (centuria komisi) ve ”comitia tributa”dan (tribus komisi) oluşuyordu.

Continue reading Eski Roma Cumhuriyet