MISIR’IN BİLİNMEYEN GEÇMİŞİ

Günümüzden 3750 yıl önce de Mısır’la ilgili bilgilere ulaşılmakta büyük zorluklar çekiliyordu… Çünkü Mısır’ın geçmişi çok daha ötelere uzanıyordu…

Mısır’ın geçmişi deyince birçoklarımızın aklına hemen Firavunlar devri gelir… Firavunlar arasında en fazla duyulanı ise kuşkusuz ki, Ramses’tir… Özellikle de Klâsik Tarihçiler’in en fazla üzerinde durdukları Mısır’ın geçmiş tarihi, işte bu dö­nemlerdir… Ancak bu tarihler, Mısır’ın çok yakın dönemleri­dir. Mısır’ın geçmi.şini sorgulamak istiyorsak, bu tarihlerin çok daha ötelerine uzanmamız gerekir… Continue reading MISIR’IN BİLİNMEYEN GEÇMİŞİ

Keops Piramidi


(Dünyanın Yedi Harikası)

Keops Piramidi (Mısır Piramitleri)

Mısır’ da Giza’ da ki bu üç piramit bugün de görülebilecek durumdadır. Bunlar, İÖ yaklaşık 2613-2494 yılları arasında Mısır kralları için mezar olarak yapılmıştı.
Dünyanın yedi harikası arasında günümüze kadar gelebileni Mısır piramitleridir. Mısırın çeşitli bölgelerinde onlarca piramit vardır. Piramitlerin nasıl ve niye yapıldığı hakkında çeşitli görüşler olmasına rağmen bu sorulara kesin cevaplar verilememiştir. Ama en akla yatkını piramitlerin Mısır’da tanrısal bir anlam taşıyan firavunların mezarı olmasıdır. İçindeki gizli dehlizler, kapılar, salonlar hep yabancılara karşı firavunun hazinelerini ve mumyalanmış bedenini korumak için yapılmıştır. Bu piramitlerin en büyüğü Firavun Keops’a ait olan 146 metre yüksekliğindeki piramittir.

Continue reading Keops Piramidi

ANTİK MISIR’DA AMPUL KULLANILARAK AYDINLATMA YAPILIYORDU

Antik Mısır, insanoğlunun binlerce yıl önce kurduğu sanat ve bilim yönünden en etkileyici medeniyetlerden bir tanesidir. Eski Mısırlılar, ilkel bir toplumun devamı olamayacak kadar engin bir tecrübeye ve bilgi birikimine sahiptiler. Putperest sapkın bir dine mensup olan Mısırlılar arasında Hz. Nuh döneminden, Hz. İbrahim döneminden gelen ilme sahip olan bilginler vardı. Bu Musevi ilim sahipleri, geçmiş peygamberler döneminden öğrendikleri bilgileri kullanıyorlardı. Bu bilgilerden bir tanesi de elektrik kullanarak aydınlatma yapılmasıydı. Continue reading ANTİK MISIR’DA AMPUL KULLANILARAK AYDINLATMA YAPILIYORDU