Eski İRAN Tarihçesi

ShamsehEkbatan İran platosu insanlık tarihinin en eski uygarlık merkezlerinden biridir ve arkeolojik çalışmalarda önemli bir yeri vardır .İran platoya yerleşim tarihi, yeni Taş devri zamanindan Aryanların göçune kadar bu bölgeye, henüz çok net değil .Ancak İran’ın çok uzun bir süre önce orada iskan ettiğini gösteren güvenilir kanıtlar vardır .Yerleşim merkezleri su kaynaklarına mesela yaylar, nehirler, göller gibi  ya da tamamen Elburz ve Zagros dağları yakındı .Bu türun en önemli merkezleri : Keşan bölgesindeki Siyalk tepe, Damqan bölgesindeki Hesar tepe, Gorgan’da Turang tepe, Hemedan’da Hegmatane tepe, Naqade bölgesindeki Hesenlu tepe, Rudbar bölgesindeki Marlik tepe ve Huzistan’da Susa(Şuş).                   Bu uygarlığın merkezlerinde yapılan arkeolojik kazılara göre, bazı izler antik tespit edilmiştirki 5. binyıla kadar uzanır.
 KoorusH İran platosuna Aryan kavimler göçü ile 2. binyılda başlamış .Bu kabileler dışında, Partlar horasanda,batıda Medler ve İran’ın güneyin’de Pars kabilesi yerleştiler .Med İmparatorluğunun Hegmatane(Ekbatan), bugünkü Hemedan kentinde yükselmiş . Hehameniş, Medlerı yendikten ve onların sermayelerinin feth ettikten sonra ilk büyük Pers İmparatorluğu kurdu .Hehameniş, Dariyuş döneminde topraklarının sınırları (522-485 MÖ.) doğuda Kum nehrinden batıda Yunanistan sınırlarına kadar uzanıyordu .Pasargad ve Persepolis bu dönemin izleri arasındadırlar ve önemli tarihi yer olarak, her yıl yabancı ve önemli sayıda turistlerin tarafından ziyaret edilmektedir.
 Sassanid Hehameniş hanedanın düşüşünden sonra ve İskender tarafından Persepolis’in yok edilmesi, Selçuklular halefleri, kısa bir süre için İran üzerinden hakim oldular .Bu süre içinde İran ve Yunan arasında kültür etkileşimı yaşandı .Yıl 250 M.Ö. bir Aryan kabile yanı sıra at binicileri olan Partlar, batı ve güney-batıya doğru Horasan’dan ilerlemiştir ve imparatorluğunu İran Platosu Tisfun üzerinde kurdu .Bu imparatorluk sadece yıl 224 AD ‘e kadar ayakta kaldı . Sasanyler, son Part kralını 225 AD ‘de yendikten sonra, Ara 7. yüzyıla kadar süren yeni bir imparatorluk kurdu.
 Lion1 Siyasi, sosyal ve kültürel özellikleri göre, İran eski dönemi (Persia) İran tarihinin en görkemli dönemlerinden birisidir .Bu dönemin dışında, pek çok kültürel ve tarihi eser, Persepolis, Passargad, Susa, Şuşter, Hemedan, Mervdeşt (Nakş-e-Rostam), Taq-e-bostan, Sarvestan ve Neyşabur, kalmıştırki görülmeye değer.
 Soldier İran’da İslam etkisi Sasani İmparatorluğu’nun düşüşünun ardından 7. yüzyılın başında başladı.O zamandan bu yana, İran tarihinde yeni bir dönem başladıki siyasi, sosyal, dini, devlet ve ülkenin genel koşullarında köklü değişikliklere neden olmuştur .
İranlılar var olan sosyal ve ekonomik eşitsizlikler yuzunden Sasani döneminde çok mutsuzdular, müslümanlığı kolayca kabul ettiler ve genişletme ve zenginleşmesinde katkıda bulundular.
Ancak, İranlılar asla egemenliğe ve Emevi ve Abbasi Halife zulmlerine karşı muhalefetlerini örtbas etmediler ve onlara yüzleşmek için birçok bağımsız hareketler kurdular .Buna karşılık, Emevi ve Abbasi Halifeleri, nötralize etmek için çalıştılar ve İslam ailesinin Peygamber taraftarlığına dayanan her hareketi ve imamat temelinde bir hükümet kurmak isteyen İranlı olmayan güçleri bastıriyorlardı .Yerel yöneticiler arasında yıpratma savaşların devamlılığı ülkenin genel gücunu zayıfladı ve Selçuklu Türkler, Moğollar ve Teymori gibi, orta Asya’nın yabancı kabileler tarafından işgal koşulları tercih edildi .Safevi zamanında, ikinci büyük İran İmparatorluğu kuruldu, o zamana kadar islam Şii mezhebi olan müritlerine limit koymaları, ciddi şekilde resmiyet kazandı .Şiilik ve siyasi ve sosyal taahhütlerin dinamik yapısı ve sağlam olması Osmanlı saldırılara karşı İran’ın bağımsızlığını ve ulusal kimliğin korudu .Böylece, İran bir kez daha yeni bir siyasi ve dini güç haline geldi.
Lion
Safevi, Afşar’ın düşüşünden sonra, Zandiye tahta geçmiştir .Zandiye kanundan sonra, Kaçar güç aldı .Şu tarıhde İran’ın iç işlerine İngiltere ve Rusya gibi dış güçlerin etkisi önemli ölçüde artmıştır .Bu arada sosyal hareketler, Tütün, Anayasa devrimi, Orman isyanı ve Şeyh Muhammed Khiabaninin isyanı gerçekleşti .Pehlevi döneminde, Petrol Sanayi Millileştirme Hareketi 5 Haziran 1963 bir ayaklanmasını ve 1979 yılında İmam Humeyni önderliğinde İslam Devrimi ile sonuçlanan diğer özerk hareketleri alevlendirdi.
Tarih Yazıcılığı
Achaemenian 533 – 330 BC
Seleucidian 330 – 247 BC
Parthian 247 BC. – 224 AD
Sassanide 224 – 651 AD
Arab Attack 645 AD
Omavian and Abbasian 749 – 932 AD
Saffarian 866 – 903 AD
Samanian 819 – 999 AD
Al Bouyeh 945 – 1055 AD
Qaznavian 977 – 1186 AD
Seljukian 1038 – 1194 AD
Kharazmshahian 1077 – 1231 AD
Mongol invasion to Iran 1220 AD
Eilkhanian 1256 – 1353 AD
Mozaffarian 1314 – 1393 AD
Teymurids 1370 – 1506 AD
Turkamens 1380 – 1468 AD
Safavid 1501 – 1732 AD
Afsharian 1734 – 1796 AD
Zandian 1750 – 1794 AD
Qajar 1779 – 1924 AD
Pahlavi 1924 – 1979 AD
The Islamic Revolution 1979 AD
İran’ın savaş tarihi, özellikle inançlı olanlar, hacılar ve turistler için cazip bir yerdir .Mesela, Neyşabur bölgesindeki Moğollar karşı savaş ve Osmanlı İmparatorluğu’na karşı Çaldran savaş alanı özel ilgi uyandıran konulardan olabilir.
Boz

mısır piramitlerinin laneti

Mısır’ın başkenti Kahire’nin bir parçası olan Gize’yi (El Giza) çevreleyen antik ‘Gize mezar kenti’nde bulunan üç anıtsal piramitten en eski ve en büyük olanıdır. …

http://tr.tarikhema.ir/images/2012/11/64145.jpg

Keops Piramiti (Khufu Piramiti, Büyük Piramit), günümüzde Mısır’ın başkenti Kahire’nin bir parçası olan Gize’yi (El Giza) çevreleyen antik ‘Gize mezar kenti’nde bulunan üç anıtsal piramitten en eski ve en büyük olanıdır.

M.Ö. 2560 senesi civarında yapıldığı sanılan bu anıtsal kompleks, Dünyanın yedi harikasından biri olup, bu yedi harika içinde günümüze kadar ulaşan tek eserdir.

Varlığını günümüze dek hemen hemen tam olarak sürdürebilmiş olanıdır.

Bu piramidin Mısır firavunu Khufu adına bir anıtsal mezar olarak inşa edildiğine inanılır ve yapımının yaklaşık yirmi yıl sürdüğü sanılmaktadır. 20. yy. başlarına dek, yani 3800 yıl boyunca hacmi ve kütlesi bakımından Dünya’daki en büyük yapay (insan yapımı) yapı olarak kabul edilmiş ve yükseklik rekoru 4000 yıl boyunca kırılamamıştır. (Rekor 1310 yılında 160 m. yükseklikteki Lincoln Katedrali’nin inşasıyla kırılmıştır)

Kimileri mimarının Khufu’nun veziri olan Hemon ya da Hemiunu olduğunu düşünürler. Büyük Piramidin içinde üç oda saptanabilmiştir.

Büyük Piramit’in güney tarafında günümüzdeki popüler tabiriyle Kraliçe Piramitleri adıyla sözü edilen ikinci derecede önem arzeden diğer piramitler bulunur. Bunlardan üçü hemen hemen orijinal yükseklikleriyle ayaktadır. Dördüncüsü öyle tahrip olmuştur ki varlığı bile tartışmalı hale gelmiştir. Fakat yakın zamanlarda bu piramidin taş pistinin ve birkaç kaplama taşının keşfedilmesi varlığı hakkındaki kuşkuları dağıtmıştır.

Herodot’un anlattıklarına göre firavun Khufu Büyük Piramidin yapımı için gereken geliri elde edebilmek için kızını bile bir fahişe olarak çalıştıran bir zorbaydı.

Buna karşılık kızı da müşterilerinin her birinden küçük bir taş isterdi ve kızı böylece bu taşlarla kendi küçük piramidini yapmıştı. Bu hikâyeyi destekler mahiyette hiçbir kanıt yoktur. Kraliçe Piramitleri’nin Khufu’nun eşleri için yapılmış olduğu söylenirse de hükümdarlık üyeleri için yapılmış olduğu konusunda kesin bir kanıt yoktur.

Piramit çevresindeki döşeme altında Khufu’nun annesi ve Snéfrou’nun kızkardeşi ve aynı zamanda karısı olan Hetepheres’in mezarı bulunur. 1925’te Reisner’ın kazılarında tesadüfen keşfedilmiştir.

Piramidin çevresinde içlerine gemi sığacak şekilde kazılmış gemi biçimli üç oyuk bulunur. İçlerinde birkaç ip ve tahta parçasından başka bir şey bulunamamış bu oyukların ne amaçla yapıldıkları bilinmemektedir. Bununla birlikte Mayıs 1954’te Mısırlı arkeolog Kamal el-Mallakh, içinde ağırlıkları 15 tona varan taş levhalar altında 1224 tahta parçası bulunan, dikdörtgen biçimli dördüncü bir oyuk keşfetti. Hadj Ahmed Yusuf 14 yıl boyunca sistemli bir şekilde çalışarak tahta parçalarını birleştirmeyi başardı. Sedir ağacından yapılma 143 ft uzunluğunda bir gemi sözkonusuydu. (1 ft=0.3048 m) Bu geminin su sızdırmazlık özelliğini neye borçlu olduğu henüz anlaşılamamıştır.

Büyük Piramidin inşa teknikleri hakkında birbirlerine karşıtlık gösteren vaya birbirleriyle çelişen birçok alternatif varsayım ortaya atılmıştır. Örneğin Davidovits taş blokların uzaktaki bir taş ocağından taşınmamış olduklarını, yapım mahallinde üretilmiş, bir tür katılaştırılmış kireçtaşı blokları olduklarını ileri sürer ki, bu diğer Mısırbilimcilerce rağbet görmemiş bir iddiadır. Büyük çoğunluk ise bu taşların bir taş ocağından elde edilmiş, taşınmış ve yapıda kaldırma veya yuvarlama yoluyla kullanılmış olduklarını düşünür. Bir diğer iddiaysa yapıda uzaylıların parmağının olduğudur. Çünkü bu mimari o döneme ait olmayan bilgiler içerir.

Eski Yunanlılar piramidin inşasında kölelerin kullanıldığına inanırlardı, Mısırbilimciler ise inşaatta kölelerin de kullanılmış olduğunu kabul etmekle birlikte inşaatta onbinlerce vasıflı işçinin çalışmış olması gerektiğini düşünmektedirler. Bu işçilere ait olması gereken mezarlık arkeolog Zahi Hawass ve arkeolog Mark Lehner tarafından 1990’da keşfedilmiştir.

Çek Mısırbilimci Miroslav Verner’e göre inşa ekibi hiyererşik bir şekilde organize edilmişti; 100.000 kişilik iki gruptan oluşuyordu ve her grup kendi içinde zaa ya da phyle adı verilen 20.000 kişilik gruplardan oluşuyordu ki, bu gruplar da iççilerin ustalık derecelerine göre daha küçük gruplara ayrılmış bulunuyordu.

Piramidin inşası konusundaki gizemlerinden biri inşasının nasıl planlanabilmiş olduğudur. John Romer’in düşüncesine göre, eski Mısırlılar bu yapıda da daha önceleri ve daha sonraları diğer yapılarda uygulamış oldukları yöntemi uygulamışlardı: Planı ya da ana planın parçalarını yapıma girişmeden önce ölçekler kullanarak zemine çiziyorlardı.

Taş blokların nasıl yerleştirildiği henüz anlaşılmış değildir. Bir varsayıma göre yapılan spiral bir rampadan çıkarılan taş bloklar üst üste konuyordu. Rampa çamur kaplanıyor sulanıyor ve taş bloklar itilerek kaydırılabiliyordu. Bir başka varsayıma göre taş bloklar dev manivelalarla kaldırılıyordu. Tarihçi Herodot’a göre, ağır granit blokları, piramitin üst bölümlerine çıkarmak için 925 metre boyunda, 19 metre genişlikte bir rampa yapılmıştır.

Yapının orijinal hali günümüzdeki gibi değildi. M.S. 1300 yılında meydana gelen büyük bir deprem, kaplama taşlarının belli bir kısmını yerlerinden etmiş ve düşen taşlar Bahri Sultan An-Nasir Nasir-ad-Din al-Hasan tarafından 1356’da taşınıp Kahire yakınlarındaki kale ve camilerin yapımında kullanılmıştır. Günümüzde Büyük Piramidin bu yapılarda kullanılmış sözkonusu taşları halen görülebilir durumdadırlar.

Ayrıca, sonraki dönemlerde bölgeye gelmiş kaşiflerin raporlarına göre, sonraki çökmelerde de piramitten büyük taşlar kopmuştu ve bunlar piramidin dibine düşerek bir moloz yığını oluşturmuştu. Bu molozlar sonradan kazılar sırasında arkeolojik sit alanının temizlenmesi amacıyla alınıp uzağa atılmıştır. Bununla birlikte kaplama taşlarından piramitin temele yakın kısımlarındaki bazıları varlıklarını günümüze kadar sürdürebilmiştir, halen görülebilir durumdadır ve bunlar, piramidin yapımında gösterilen hassas işçilik ve ustalık hakkında yüzyıllarca aktarılagelmiş söylentileri kanıtlamaktadırlar.

Yapılan hesaplamalara göre piramidin kütlesi 5.9 milyon ton ağırlığında, hacmi ise 2.500.000 m3’tür. Kimileri bu değerlerden yola çıkarak ve hergün 800 ton taşın yerleştirilebileceğini varsayarak inşaatın 20 yıl sürmüş olduğunu düşünmektedir.

Piramidin ilk kesin ölçümleri 1880-1882 yıllarında Sir Flinders Petrie tarafından yapılmış ve ölçümleri “Gize piramitleri ve Tapınakları” (Pyramids and Temples of Gizeh) adlı kitabında yayımlamıştır. Piramidin tabanının dört kenarının birbirlerine, 58 mm.’lik fark gözardı edilirse, eşit olduğu görülmektedir. Taban yatay ve hemen hemen düzdür. Kare tabanın kenarları 4 açısal dakika gözardı edilirse, manyetik kuzey yerine gerçek kuzey esas alınıp, tam olarak dört ana yöne oturtularak hizalanmıştır ve 12 açısal saniye gözardı edilirse, taban hatasız bir karedir.

Petrie’nin ölçümlerine ve sonraki çalışmalarına göre, orijinal halinde, piramit 280 kübit yüksekliğinde idi ve her bir kenarı 440 kübit uzunluğundaydı. Bu oranlar pi/2’ye eşittir ki, bu da 22/7’ye, yani % 0.05’lik fark gözardı edilirse pi sayısına denk düşer. Bazı Mısırbilimcilere göre bu tesadüfi bir sonuç olmayıp, maksatlı olarak tasarlanmış bir orandır.

Verner konuya ilişkin olarak şöyle yazıyor: “Eski Mısırlılar pi sayısının kesin olarak belirlememişlerse de bunu uygulamada kullandıkları görülmektedir.” Piramitler üzerinde ilk hassas ölçümlerde bulunmuş uzman olan Petrie ise şu sonuca varmıştı: “Piramidin yüzeylerinin matamatiksel ilişkileri ve dairesel oranları rastlantıyla açıklanamayacak derecede, o kadar sistemlidir ki, bunların projede öngörüldüğünü, yani inşaatçilerin tasarımında mevcut bulunduğunu kabul etmek zorundayız.” Petrie, daha o zamandan kitabında şöyle yazıyordu: “Buradan şu sonucu çıkarıyoruz ki dairenin çapına bölümünün yaklaşık oranı olan 22/7 oranını bilmekteydiler.”

Büyük piramitin gizli bilgiler barındırması, ilk olarak Napolyon ordularının Mısır’ı işgali sırasında Fransız mühendislerinin çalışmalarıyla ciddiye alınmıştır. Bu mühendisler piramiti bir triangülasyon noktası olarak kullanmaya kalktıklarında, dört kenarının dört ana yöne dönük olduğunu ve boylam dairesinin de tam piramitin doruğundan geçtiğini fark etmişlerdir. Doruktan geçen diagonal çizgiler kuzeye doğru uzatıldığında Nil Deltası’nı iki eşit parçaya bölmektedir. Taban köşegenlerinin kesiştiği noktadan kuzeye uzatılacak bir doğru, kuzey kutbunun yalnızca dört mil uzağından geçmektedir (ki piramidin yapımından bu yana geçen uzun süre içinde kutup noktasının yer değiştirmiş olması da mümkündür.)

Bugünün uzunluk ölçüsü olan metrik sistemin birimi metredir. Yani kutuptan ekvatora kadarki meridyen uzunluğunun on milyonda biridir. Bu ölçü Fransızlar tarafından, Mısır işgalinden kısa süre önce ortaya çıkarılmıştır. Piramitin ölçüsü olarak kullanılan kübit ise, eski Mısırlıların kullandığı ölçüdür ve Fransızların biriminden binlerce yıl önce bulunmuş bir birimdir. Bir kübit’in uzunluğu bir metreye çok yakın olmakla birlikte, metreden daha dakik bir birimdir. Çünkü bu ölçü herhangi bir meridyen çevresine değil, kutup ekseninin uzunluğuna göre hesaplanmıştır. Meridyen uzunlukları, dünya çevresine göre değişebilmektedir.

Büyük Piramit’in Mısır kübit’ine göre alınmış bazı ölçüleri, yerküre hakkında, dünyanın güneş sistemindeki yeri hakkında, sonradan, unutulup modern çağda yeniden keşfedilmiş bir hayli bilginin var olduğunu göstermektedir. Bu bilgiler ancak matematik olarak ifade edilebilmektedir. Piramitin çevresi, bir yıl içindeki gün sayısını (365.24) göstermektedir. Bu çevrenin iki katı, Ekvator’da bir boylam derecesinin bir dakikasına eşittir. Eğik kenar üzerinden, tabandan doruğa kadar olan uzunluk, bir paralel derecesinin altıyüzde biridir. Çevreyi yüksekliğin iki katına böldüğümüz zaman, (pi) sayısı olan 3.1416’yı bulmaktayız (Bu rakam, eski Yunanlıların bulduğu pi sayısından, yani 3.1428’den çok daha gerçektir).

Piramitin ağırlığı 10 üzeri 15’le çarpıldığında, dünyanın yaklaşık ağırlığını vermektedir. Dünyanın kutup ekseni, doğrultusunu günden güne değiştirmekte ve böylelikle her 2200 yılda güneşin arkasına yeni bir burcun gelmesine olanak vermektedir. ilk durumuna ancak 25827 yıl sonra varmaktadır. Bu sayı da, 25826.6 olarak piramitte ortaya çıkmaktadır. Bu sayıyı veren, taban köşegenlerinin toplamıdır. Piramit’in yüksekliği 109’la çarpıldığında Dünya’nın Güneş’e uzaklığı yaklaşık olarak çıkmaktadır.

Piramit’in çevresi, yüksekliğinin iki katına bölündüğü zaman pi sayısını bulmaktayız (3.1416…). Büyük piramitin içinde Firavun odasının boyutları, iki temel Pisagor üçgeninin eşidir. Oysa piramit, Pisagor’dan binlerce yıl önce yapılmıştır. Bu verilen ölçülerin, piramitin ölçü rastlantılarından yalnızca küçük bir kısmıdır.

Tutankhamun Mezarı

http://tr.tarikhema.ir/images/2012/11/Tutanchamun_Maske.jpg

Tutankamon’un mezarı krallar vadisi’nde yer almaktadır.Tutankhamun’un mumyası haricinde mezardan çıkarılanlar Kahire müzesinde sergilenmektedir. Mezar diğer mezarların görkemi yanında sönük kalır. Bugün bile bunun nedeni bilinmemektedir. Sanki Tutankamon aceleyle gömülmüştür. Araştırmacılara göre mezar bir soylu için hazırlanmaktaydı fakat o sırada Tutankamon ölünce aceleyle buraya gömdürüldü. Tutankamon’un mezarı iki odadan ve ilk odaya inen bir merdivenden oluşmaktadır. İlk odada bir at arabası, Tutankamon’un tahtı ve bunlar gibi Tutankamon’un hayattayken kullandığı paha biçilemez eserler bulunmuştur. Bu oda bulunduğunda, odanın Krallar Vadisi’inde yer almasından dolayı, bir mezar olması gerektiğini düşünen Howard Carter ve arkadaşları odanın duvarlarına vurarak duvarın arkasındaki boşlukları aradılar. Sonunda bir boşluk bulundu ve duvar kırıldı. Duvarın arkasındaki bir odada, yeni bir oda gibi görünen kocaman bir tahta kutu vardı. Kutu mühürlüydü. Howard Carter, mühürü -hayatında gördüğü ve göreceği en güzel şeyi- görmüştü. Bir lahtin içindeki som altından tabut mum ışığında bile parlıyordu.Howard Carter bu keşfi ile kendisine iyi bir kariyer sağlasa bile fakirlik ve unutulmuşluk içinde ölürken cenazesine bir iki kişi dışında kimse katılmamıştır.Ayrıca mezara giren kişilerin ateşli bir hastalıktan teker teker ölmesi de firavunun laneti adında bir hurafe başlatmıştır.

http://tr.tarikhema.ir/images/2012/11/Toetanchamon.jpg

http://tr.tarikhema.ir/images/2012/11/Tut_coffinette.jpg

http://tr.tarikhema.ir/images/2012/11/Egypt.KV62.01.jpg

Cleopatra Filmi (1963)

Cleopatra (1963)
Yönetmen: Joseph L. Mankiewicz
Tür: Biography,Drama,History
Ülke: UK, USA, Switzerland
Konu: With Elizabeth Taylor, Richard Burton, Rex Harrison, Pamela Brown. Historical epic. The triumphs and tragedy of the Egyptian queen, Cleopatra.
Puan: 6.8/10  (11,228 oy)
Süre: 192 Dk.
Oyuncular (ilk 10): Elizabeth Taylor, Richard Burton, Rex Harrison, Pamela Brown, George Cole, Hume Cronyn, Cesare Danova, Kenneth Haigh, Andrew Keir, Martin Landau

IMDB: http://www.imdb.com/title/tt005693